September 16, 2011

Dusit Princess Hotel : Srinakarin Road

Dusit Princess Hotel

Architect: Tandem Architects

ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์ ติดกับศูนย์การค้าซีคอน โรงแรมแห่งนี้ผ่านกาลเวลามาไม่ต่ำกว่า 15 ปี (รุ่นเดียวกันกับ ดุสิต ปริ้นเซส โคราช) โฉมปัจจุบัน(ภายนอก)ไม่ต่างจากเดิมมากนัก มีเปลี่ยนแปลงที่ป้ายชื่อโรงแรม และเส้นคาดสีเข้มบนอาคาร

No comments:

Post a Comment