August 20, 2011

Nongbon Water Sports Center | ศูนย์กีฬาทางน้ำ บึงหนองบอน

บรรยากาศยามเย็นของบึงหนองบอน ซึ่งเป็นบึงรับน้ำในโครงการแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริ อยู่ติดกับสวนหลวง ร.9 เข้าได้จากทางซอยสุขุมวิท 103 (อุดมสุข) หรือ ถ.เฉลิมพระเกียรติ

ภายในพื้นที่ได้มีการพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไปด้วย เป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการอีกต่อหนึ่ง


View ArchCore Architecture Map in a larger map

No comments:

Post a Comment