June 7, 2012

Faculty of Dentistry, Mahidol University | The Interior


Faculty of Dentistry, Mahidol University | The Interior

counter ต้อนรับชั้น 1

โถงทางเข้าหลักของอาคารเปิดโล่ง และเป็นโซนที่คนไข้ที่มาใช้บริการ ได้มองเห็นส่วนบริการต่างๆได้อย่างชัดเจนจากการเปิดโล่งนั้น ลดความสับสนเรื่อง direction สำหรับผู้มาใช้บริการ เพราะเห็นว่าจะไปจุดไหนได้บ้าง

น้ำพุชั้น 1 เล่นแสงเปลี่ยนสี สะท้อนเรื่อไปทั่วโถง พร้อมเสียง background

โถงสูงมองออกด้านหน้าอาคาร เปิดให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้มาก


โถงเปิดโล่งสูง และดีไซน์พื้น /ขาว/เทา/ดำ/น้ำตาลอ่อน

ดีไซน์บริเวณหน้าโถงลิฟท์หลัก กระจกสีแบ่งแนวด้วย SS เหนือแผงตกแต่ง มี drop ฝ้าส่องไฟไล้แผง

อันนี้ชัดเจนว่ายังเก็บงานไม่เสร็จ เปิดใช้อาคารก่อน ยังเห็นมีผู้รับเหมาทำงานอยู่ในชั้นใต้ดิน
slot แอร์ อยู่ตรงกลางฝ้าหลุมดูเรียบร้อยดี ไฟฟ้าแสงสว่างแยกวงจรเปิด เปิดเท่าที่เห็นนี่ก็ดูสว่างเพียงพอแล้ว

โถงลิฟท์รอง/ฝ้าหลุมซ่อนไฟ/pattern พื้น การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆบนฝ้าดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
เสา cladding / บริเวณฝ้าใต้ราวระเบียงมี design น่าสนใจดี
ทางเดินฝ้าหลุมซ่อนไฟ พื้นเล่นกระเบื้องมัน/ด้าน เสาcladding บัวพื้น stainless steel /ผนัง two tone ใช้ทั่วไปทั้งอาคาร
ชั้น 2 เหนือ canopy เห็น skylight

ผังทางหนีไฟ ตำแหน่งบันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ/FHC/ผิวพื้นเงา-ด้าน/ผนังทาสีแบ่งแนววงกบประตู

การใช้สี ในส่วนบริการคนไข้

โซน X-ray

มาดูห้องน้ำอีกนิด
ไม่ทันไร กระจกแตกซะแล้ว //ไฟซ่อนเหนือและใต้กระจกเงา // เหนือกระจกยังมีฝ้า drop ซ่อนไฟอีกชั้น //เหนือผนังส้วมก็ drop ฝ้าเล่นไฟอีกเช่นกัน (ดูเงาสะท้อนกระจก)
กระเบื้องโมเสค+แสงดีๆก็ดูดีได้ //พื้น-ผนัง กระเบื้อง 60x60
ตาหาเรื่อง แหะๆ ^^" เงาสะท้อนเคาท์เตอร์เห็นหลอดไฟ


ในส่วนบริการส่วนต่างๆ ใช้ฝ้า T-bar 60x60 แสงสว่างมีการแยกใช้สีของแสงระหว่ัางโซนติดต่อพักคอย กับโซนปฏิบัติการ

ส่วนทำฟันตรงนี้เปิดรับวิวเต็มที่ คนไข้น่าจะมีความสุขดี
design ที่ชั้น ๑ ในส่วนนี้ดูแตกต่างจากส่วนอื่นๆ ที่ชัดเจนคือการใช้สี


บันไดมองขึ้น/ลง -- ราวบันได SS พื้นบันไดหินขัด


No comments:

Post a Comment