May 9, 2012

Sub-Zero Ice Skate Club :: Ekamai

เปิดลิฟท์ชั้น 9 มา ก็จะเจอเคานท์เตอร์ต้อนรับ

Sub-Zero Ice Skate Club
 ทางเข้าโซนสงบ
เปิดลิฟท์มา สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเย็น ที่เย็นยิ่งกว่าเครื่องปรับอากาศธรรมดา บวกกับเสียงเพลงที่ดังไม่น้อย จากเคาท์เตอร์ต้อนรับ ฝั่งซ้ายจะเป็น Ice skate ring สำหรับเด็ก แสงสว่างเพียงพอ แต่ไม่มีดนตรีเสียงดังเหมือนฝั่งขวาที่เหมือนจะเป็น ring สำหรับผู้ใหญ่ บรรยากาศสลัวๆ ring สงบ 


 Locker room พร้อมที่นั่ง+ไฟสีฟ้า/น้ำเงิน

มุมมองจากโซนสงบ มองไปยังโถงลิฟท์

 ทางเข้าห้องน้ำ และ design ที่ผนัง // ล่าง อ่างล้างหน้า 2 ระดับสำหรับเด็ก เติมด้วยไฟ LED ใต้ขอบกระจกเงา


Tags: สับ-ซีโร่, sub-zero ice skate club, Ekamai, Sport facility, ice skate, lighting design, LED lighting, ลานสเก็ตน้ำแข็ง, เอกมัย


No comments:

Post a Comment