April 8, 2012

MOCA, Bangkok, Thailand พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA Bangkok Museum of Contemporary Art


ตั้งอยู่บนถนน local road ข้างอาคารเบญจจินดา


เจ้าของอาคาร คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

มูลค่าอาคาร 600 ล้านบาท
มูลค่าที่ดิน 280 ล้านบาท
มูลค่างานศิลปะ ประมาณพันล้านบาท

ความสูง 5 ชั้น ชั้น 1 ความสูง 12 เมตร เพื่อจัดแสดงภาพพไตรภูมิ ที่มีความสูง 8 เมตร กว้าง 3 เมตร
เปิดให้บริการทุกวัน 10.00-18.00 น. เว้นวันจันทร์
ค่าเข้าชมบุคคลทั่วไป 180 บาท นักเรียน/นักศึกษา 80 บาท อายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี
ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด เว้นแต่ในวันหยุดสามารถจอดได้ที่อาคารเบญจจินดาได้

ลายก้านดอกมะลิ


 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA มุมมองจากด้านหลัง ด้านคลองเปรมประชากร เห็

นคู่กับอาคารเบญจจินดา

Street View

View ArchCore Architecture Map in a larger map

อ่านเพิ่ม
‘บุญชัย’ตั้งพิพิธภัณฑ์โชว์ภาพเขียนพันล้าน
บุญชัย เบญจรงคกุล "พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย" ฝันเป็นจริงของเศรษฐีใจบุญแห่งเอเชีย
“บุญชัย” เปิดตัว “พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย”

No comments:

Post a Comment