August 12, 2009

สถาปัตยกรรม แห่งความอึ้งแม้จะไม่ได้ออกแบบโดยสถาปนิกชั้นนำ แต่ก็อาจจะสร้างความอึ้ง และทึ่งได้ไม่แพ้กันเลย

สูญญากาศความคิด
หากอาคารนี้เรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น??)
แล้วตึกแถวบ้านเรา เป็น"สถาปัตยกรรม"หรือไม่??
ความเป็นสถาปัตยกรรม ขึ้นกับว่าใครเป็นผู้สร้าง หรือออกแบบ???

http://www.panoramio.com/photo/97671

No comments:

Post a Comment