May 27, 2011

What a ชายคา!!


คิดเก่งจริงๆ :)
ไปเจอมาแถวๆรามอินทรา

Construction safety in Thailand

Construction workers in high elevation working condition in Bangkok have always equipped with very little or no safety gears like harness or hard hat.

ภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปตามไซท์ก่อสร้างในเมืองไทย คือ คนงานก่อสร้างทำงานในที่สูงโดยปราศจากอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น สายรัด สายโยง หมวกนิรภัย สิ่งที่ตามมาคืออุบัติเหตุต่างจากในต่างประเทศที่ความปลอดภัยในไซท์ก่อสร้าง ถือเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จะต้องหยุดการทำงานชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ เฉพาะจุดเกิดอุบัติเหตุ หรือทั้งไซท์งาน เป็นการสูญเสียทั้งตัวเงิน(แรงงานราคาแพง) ทรัพยากร (เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ต้องเสียค่าเช่า แต่ไม่ได้ใช้ให้เกิดงาน) และตัวงาน(งานล่าช้าไม่ได้ตาม schedule มีการปรับเป็นตัวเงินต่อวันที่ล่าช้า) โดยธรรมชาติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุคนงานก็จะพูดคุยกัน หรือเฝ้าดูเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการลดประสิทธิภาพในการทำงานลงโดยเช่นกัน

การก่อสร้างจะดำเนินต่อได้ ก็เมื่อผู้ควบคุมงาน หรือ superintendent เห็นว่าสภาพหน้างาน มีความปลอดภัยเพียงพอ หากเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาดูแลสถานการณ์แล้ว
Click for more safety photos
คลิก เพื่อชมภาพความปลอดภัยในงานก่อสร้างทั้งหมด

Read more:
Workplace Safety http://hubpages.com/hub/Workplace-Safety


^ Harness and hard hat
image credit : http://www.constructionphotography.com

Workplace / Construction Accidents
http://www.injuryexperts.com/constructionaccidents.html

May 18, 2011

Expansion Joint @ Suvarnabhumi International Airport (5 years later)


แนวกระจกถูกหยุดไว้ด้วยช่องว่าง ไม่ให้ต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายจากการยืดหดตัวของโครงสร้าง หรือการทรุดตัวของอาคารที่ไม่เท่ากัน

มุมมองขึ้นระหว่างเสาคู่

^ ร่องรอยขาดของแผ่นซีลเห็นชัดเจน อาจจะเพราะบริเวณนี้ไม่มีแผ่นปิด และเจอกับ traffic ทุกวัน


เสาโครงสร้างเหล็กคู่

เสาคสลประกบคู่เผยให้เห็นร่องรอยที่กว้าง และเห็นแผ่นโฟม(คิดว่า)ที่กั้นระหว่างเสาทั้งคู่ชัดเจน

May 6, 2011

Food Cart Idea :: Arabian Kababตัวรถขายอาหาร น่าสนใจไม่แพ้รสชาดอาหาร กางปีกออก 2 ด้าน คุ้มแดดคุ้มฝนได้พอควร พื้นที่บนรถ กลายเป็นพื้นที่เปิดโล่งใช้ประกอบอาหาร สนใจไปดูของจริง ที่หน้าสวนหลวง ร.9 ทางเข้าด้านพาราไดซ์พาร์ค (เสรีเซ็นเตอร์) อย่าลืมแวะชิมคาบับรสชาดเข้มข้นของเค้าซะหน่อย